Vertrouwenspersoon

Wat is een vertrouwenspersoon

Een organisatie draagt uit beleid te hebben op het gebied van ongewenst gedrag. Een werkgever is verantwoordelijk dat werknemers kunnen werken in een veilige werkomgeving. Als er geen veilige werkomgeving is kunnen medewerkers een beroep op een vertrouwenspersoon doen. Een vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor medewerkers die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Onder ongewenst gedrag wordt verstaan:

 Wat doet de vertrouwenspersoon?

Werkwijze van de vertrouwenspersoon

De bemoeienis van de vertrouwenspersoon kan drieledig zijn.

Welke aanpak ook wordt gekozen, de vertrouwenspersoon zal steeds zijn bemoeienis bepalen in overleg en met instemming van de klager

Vertrouwelijkheid
Zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid zijn sleutelwoorden in de werkwijze van de vertrouwenspersonen. De vraagstukken die aan de vertrouwenspersonen worden voorgelegd, zullen met de grootst mogelijke omzichtigheid worden behandeld. De vertrouwenspersonen zijn dan ook verplicht tot een vertrouwelijke behandeling van alle informatie. En de klager dient steeds expliciete toestemming te geven voordat de vertrouwenspersoon stappen zet in de procedure
.