Staat voor:

           Praktische aanpak              V

           Persoonlijk                        V

           Resultaatgericht                 V  

           Geen wachtlijst                 V

           Kortdurend                        V