COACHEN

Het is heel begrijpelijk dat mensen of teams op bepaalde momenten behoefte hebben aan begeleiding of ondersteuning bij ontwikkelingsvragen van een externe deskundige. Iemand die individuen en groepen  begeleid bij een veranderingsproces. Iemand die in staat is om te luisteren, te spiegelen, inzichtgevende vragen te stellen, te helpen ordenen en de weg te wijzen.

Een coach is iemand die in staat is om het geheel te overzien en de tijd neemt om samen een nieuwe koers te bepalen.

Als ervaren coach bied ik die professionele begeleiding aan individuen en groepen (teams). Met een oplossingsgerichte benadering, waarbij de mens centraal staat, zal ik met aandacht en precisie aan de gezamenlijk vastgestelde doelen werken om een goed resultaat te bereiken.

Als coach richt ik me op persoonlijke vraagstukken en beroepsgerichte levensvragen zoals:

Een coach:

Uiteindelijk gaat het om toevoegen, loslaten of veranderen van aanwezige kennis, vaardigheden of gedragsaspecten waardoor de gewenste resultaten bereikt worden