Bedrijfsmaatschappelijk werk

Bedrijven die willen werken aan gezonde werkverhoudingen en meer welzijn voor hun personeel kunnen Bedrijfsmaatschappelijk werk inschakelen. De bedrijfsmaatschappelijk werker kan zowel op individueel niveau medewerkers begeleiden als op organisatieniveau een adviseursrol vervullen.

Daarbij moet gedacht worden aan:

Bedrijfsmaatschappelijk werk doet dat:

De functie van het bedrijfsmaatschappelijk werk is dan ook: